POLITYKA PRYWATNO艢CI SKLEPU INTERNETOWEGO
www.mieleziele.pl

 

I.
Informacje og贸lne

 1. Niniejszy dokument okre艣la zasady prywatno艣ci w Sklepie internetowym www.mieleziele.pl (dalej jako 鈥濻klep Internetowy鈥). Administratorem Sklepu Internetowego jest Miele Ziele Marta Sumorok z siedzib膮 w 艁asku (98-100), ul. Brze藕na 5, NIP 8311536391, REGON 100857111, zwany dalej Administratorem. Kontakt : marta@mieleziele.pl

II.
Dane osobowe

 1. Administrator zbiera informacje podane dobrowolnie, przez Klient贸w Sklepu Internetowego. Ponadto Administrator mo偶e zapisa膰 informacje o parametrach po艂膮czenia jak adresy IP w celach technicznych, zwi膮zanych z administracj膮 serwerami oraz do zbierania og贸lnych, statystycznych informacji demograficznych (np. o regionie, z kt贸rego nast臋puje po艂膮czenie), jak r贸wnie偶 w celach bezpiecze艅stwa.
 2. Dane osobowe zbierane przez Administratora s膮 przetwarzane zgodnie z przepisami ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz.U. 1997 nr 133 poz. 883 z p贸藕n. zm.) i ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o 艣wiadczeniu us艂ug drog膮 elektroniczn膮 (Dz.U. 2002 nr 144 poz. 1204 z p贸藕n. zm.) wy艂膮cznie na podstawie upowa偶nienia do przetwarzania danych oraz wy艂膮cznie w celu realizacji zam贸wienia z艂o偶onego przez Klienta, archiwizacji lub us艂ug 艣wiadczonych drog膮 elektroniczn膮 przez Administratora oraz w innych celach okre艣lonych w Regulaminie.
 3. Administrator dok艂ada szczeg贸lnych stara艅 w celu ochrony prywatno艣ci i informacji mu przekazanych, a dotycz膮cych Klient贸w Sklepu Internetowego. Administrator z nale偶yt膮 staranno艣ci膮 dobiera i stosuje odpowiednie 艣rodki techniczne, w tym o charakterze programistycznym i organizacyjnym, zapewniaj膮ce ochron臋 przetwarzanych danych, w szczeg贸lno艣ci zabezpiecza dane przed ich udost臋pnieniem osobom nieupowa偶nionym, ujawnieniem, utraceniem i zniszczeniem, nieuprawnion膮 modyfikacj膮, jak r贸wnie偶 przed ich przetwarzaniem z naruszeniem obowi膮zuj膮cych przepis贸w prawa.
 4. Z uwagi na dobrowolny charakter podania przez Klienta swoich danych osobowych, maj膮 oni prawo dost臋pu do swoich danych osobowych, ich poprawiania, a tak偶e mog膮 zwr贸ci膰 si臋 do Administratora z 偶膮daniem usuni臋cia podanych wcze艣niej danych osobowych ze zbior贸w danych prowadzonych przez Administratora, z zastrze偶eniem zdania nast臋pnego. Administrator mo偶e odm贸wi膰 usuni臋cia danych, je偶eli Klient swoim dotychczasowym zachowaniem w Sklepie Internetowym naruszy艂 postanowienia niniejszego dokumentu lub Regulaminu b膮d藕 obowi膮zuj膮ce przepisy prawa, a zachowanie danych jest niezb臋dne do wyja艣nienia tych okoliczno艣ci i ustalenia odpowiedzialno艣ci Klienta.
 5. W przypadku zmiany danych Klienta, kt贸ry dokona艂 rejestracji w Sklepie Internetowym, Klient po zalogowaniu si臋 w Sklepie Internetowym mo偶e dokona膰 ich modyfikacji.
 6. Administrator mo偶e powierzy膰 przetwarzanie danych osobowych Klient贸w podmiotom trzecim realizuj膮cym niekt贸re us艂ugi, a w szczeg贸lno艣ci realizacj臋 dostawy zam贸wienia, realizacj臋 p艂atno艣ci, badanie poziomu satysfakcji Klienta w Sklepie Internetowym.

III.
Polityka cookies sklepu internetowego

 1. Podczas przegl膮dania stron internetowych Sklepu Internetowego s膮 u偶ywane pliki 鈥瀋ookies鈥, czyli niewielkie informacje tekstowe, kt贸re s膮 zapisywane w urz膮dzeniu ko艅cowym Klienta w zwi膮zku korzystaniem ze Sklepu Internetowego. Ich stosowanie ma na celu poprawne dzia艂anie stron internetowych Sklepu Internetowego.
 2. Stosowane przez Administratora pliki 鈥瀋ookies鈥 s膮 bezpieczne dla urz膮dze艅 Klienta. W szczeg贸lno艣ci t膮 drog膮 nie jest mo偶liwe przedostanie si臋 do urz膮dze艅 Klient贸w wirus贸w lub innego niechcianego oprogramowania lub oprogramowania z艂o艣liwego. Pliki te pozwalaj膮 zidentyfikowa膰 oprogramowanie wykorzystywane przez Klienta i dostosowa膰 Sklep Internetowy indywidualnie ka偶demu Klientowi. Pliki 鈥瀋ookies鈥 zazwyczaj zawieraj膮 nazw臋 domeny, z kt贸rej pochodz膮, czas przechowywania ich na urz膮dzeniu oraz przypisan膮 warto艣膰.
 3. Administrator stosuje dwa rodzaje plik贸w 鈥瀋ookies鈥:
 4. Cookies sesyjne: s膮 przechowywane na urz膮dzeniu Klienta Sklepu Internetowego i pozostaj膮 tam do momentu zako艅czenia sesji danej przegl膮darki. Zapisane informacje s膮 w贸wczas trwale usuwane z pami臋ci urz膮dzenia Klienta Sklepu Internetowego. Mechanizm cookies sesyjnych nie pozwala na pobieranie jakichkolwiek danych osobowych ani 偶adnych informacji poufnych z urz膮dzenia Klienta Sklepu Internetowego.
 5. Cookies trwa艂e: s膮 przechowywane na urz膮dzeniu Klienta Sklepu Internetowego i pozostaj膮 tam do momentu ich skasowania. Zako艅czenie sesji danej przegl膮darki lub wy艂膮czenie urz膮dzenia nie powoduje ich usuni臋cia z urz膮dzenia Klienta Sklepu Internetowego. Mechanizm cookies trwa艂ych nie pozwala na pobieranie jakichkolwiek danych osobowych ani 偶adnych informacji poufnych z urz膮dzenia Klienta Sklepu Internetowego.
 6. Pliki 鈥瀋ookies鈥 mog膮 by膰 wykorzystane przez sieci reklamowe, w szczeg贸lno艣ci sie膰 Google, do wy艣wietlenia reklam dopasowanych do sposobu, w jaki Klient korzysta ze Sklepu Internetowego. W tym celu mog膮 zosta膰 zachowane informacje o 艣cie偶ce nawigacji Klienta lub czasie pozostawania na danej stronie.
 7. W zakresie informacji o preferencjach Klienta gromadzonych przez sie膰 reklamow膮 Google Klient mo偶e przegl膮da膰 i edytowa膰 informacje wynikaj膮ce z plik贸w 鈥瀋ookies鈥 przy pomocy narz臋dzia: https://www.google.com/ads/preferences/.
 8. Klient mo偶e samodzielnie i w ka偶dym czasie zmieni膰 ustawienia dotycz膮ce plik贸w 鈥瀋ookies鈥, okre艣laj膮c warunki ich przechowywania i uzyskiwania dost臋pu przez pliki 鈥瀋ookies鈥 do urz膮dzenia Klienta. Zmiany ustawie艅, o kt贸rych mowa w zdaniu poprzednim, Klient mo偶e dokona膰 za pomoc膮 ustawie艅 przegl膮darki internetowej lub za pomoc膮 konfiguracji us艂ugi. Ustawienia te mog膮 zosta膰 zmienione w szczeg贸lno艣ci w taki spos贸b, aby blokowa膰 automatyczn膮 obs艂ug臋 plik贸w 鈥瀋ookies鈥 w ustawieniach przegl膮darki internetowej b膮d藕 informowa膰 o ich ka偶dorazowym zamieszczeniu na urz膮dzeniu Klienta. Szczeg贸艂owe informacje o mo偶liwo艣ci i sposobach obs艂ugi plik贸w 鈥瀋ookies鈥 dost臋pne s膮 w ustawieniach oprogramowania (przegl膮darki internetowej).
 9. Klient mo偶e w ka偶dej chwili usun膮膰 pliki 鈥瀋ookies鈥 korzystaj膮c z dost臋pnych funkcji w przegl膮darce internetowej, kt贸rej u偶ywa: Internet Explorer, Chrome, Safari, Firefox, Opera, Android, Safari (iOS), Windows Phone, Blackberry.

Ograniczenie stosowania plik贸w 鈥瀋ookies鈥, mo偶e wp艂yn膮膰 na niekt贸re funkcjonalno艣ci dost臋pne na stronie internetowej.